VietnamesischDeutsch

Đăng nhập

Trở thành Hội viên?

Bạn muốn trở thành hội viên? Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết, bạn có thể liên lạc với chúng tôi hay tham dự các buổi họp mặt của hội.

FaceBookTwitterGoogle+

Tìm kiếm

Liên hệ với Hội DN TL

Hội doanh nghiệp Thăng Long

THANG LONG E.V. tại Potsdam

Benzstraße 11-12

14482 Potsdam
Tel.: 0331/ 877 29 254

THANG LONG E.V: tại Berlin

Marzahner Str. 17

13053 Berlin
Tel.: + 49/ (0)152 27107389

Nguyễn Quốc Hùng

Tel.: 0331/87729252

Mobile: 0176/20412629

eMail: hung@thanglongev.org